Misi

Melaksanakan projek yang diamanahkan dengan cekap dan cemerlang demi memenuhi kehendak pelanggan.

Menjadi perintis dalam melahirkan modal insan yang  berkualiti , terampil, dan berdaya saing.

Menjadi perintis dalam melahirkan modal insan yang  berkualiti , terampil, dan berdaya saing.

Menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan berterusan bagi melahirkan professional yang berkebolehan menyumbang kepakaran dalam pendidikan dan pembangunan industri negara.

Menggunakan teknologi dan sistem terkini untuk menguruskan dan melaksanakan projek yang berkualiti.

Komited  dalam penyumbangkan  tenaga kerja mahir  yang  memenuhi  keperluan industri pekerjaan untuk peningkatan ekonomi Negeri Sabah khasnya dan Malaysia amnya.

 

 

Selamat datang ke Kskill Training Centre sdn bhd

Syarikat Kskill Training Centre Sdn Bhd merupakan syarikat bumiputra dan juga satu satunya Pusat Bertauliah bagi Operasi Latihan Vokasional (VTO) di Sabah, yang berkelayakkan untuk menjalankan kursus Operasi Latihan Vokasional dibawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) . Kursus yang dijalankan dapat membantu para graduan dari Kolej Kemahiran serta mereka yang mempunyai pengalaman kerja selama dua (2) tahun untuk menjadi tenaga pengajar dalam bidang kemahiran masing-masing di institut kemahiran kerajaan dan swasta.  Kursus Operasi Latihan Vokasional merupakan  syarat wajib bagi mereka yang ingin menjadi tenaga pengajar kemahiran. Selain itu  Kskill juga mengadakan latihan jangka pendek untuk bagi membantu mereka yang tidak mempunyai asas kemahiran .  Sejak mula beroperasi pada tahun 2015, syarikat ini telah berjaya  melatih  belia, beliawanis, surirumah dan ibu tunggal  dalam usaha untuk membantu meningkatkan taraf kehidupan dan ekonomi mereka samada pengendalian kursus /latihan kemahiran secara bersendirian  atau berkerjasama dengan beberapa syarikat dalam menjayakan aktiviti atau projek yang dijalan oleh syarikat. Pengalaman dan pengetahuan dalam menjayakan aktiviti ini  membolehkan syarikat ini berjaya mencapai matlamatnya dalam setiap program yang dilaksanakan.

Visi

Kearah pembangunan modal Insan yang berketerampilan menjelang tahun 2020

 

 

 

OUR PARTNERS