Pembatalan dan Penangguhan Pertandingan Kemahiran Malaysia Peringkat Kebangsaan bagi Tahun 2020…

https://www.dsd.gov.my/jpkv4/index.php/my/aktiviti/buletin-berita-terkini
Pengoperasian Kaunter Khidmat Pelanggan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Ibu Pejabat Putrajaya & Pejabat JPK Cyberjaya Di Bawah Perintah Kawalan Pe…
https://www.dsd.gov.my/jpkv4/index.php/my/aktiviti/buletin-berita-terkini

https://www.dsd.gov.my/jpkv4/index.php/my/aktiviti/buletin-berita-terkini
Makluman Penangguhan Pertandingan World Skills Competition Pengajar (WSMP) 2020 ke tahun 2021…
https://www.dsd.gov.my/jpkv4/index.php/my/aktiviti/buletin-berita-terkini